Dette skyldes i hovedsak to ting:

  1. De som melder seg på velger “feil” nivå. Det vil da gå noen runder før de havner på rett nivå
  2. Det er for få spillere i stigen og da spesielt på det nivået som du befinner deg på. Ta kontakt med andre spillere som du kjenner og som er på ditt nivå og be de om å bli med.
Categories: